Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Dierziekten

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De op de Gezondheids- en welszijnswet voor dieren (GWWD) gebaseerde Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten, zoönosen en TSE´s is gewijzigd: Stcrt. 17 juli 2008, nr. 136, p. 9. Er wordt onder andere een medebewindgrondslag opgenomen op basis waarvan de minister de medewerking vordert van het Productschap Vee en Vlees (PVV) op het gebied van de preventie, monitoring en bestrijding van de ziekte van Aujeszky. In de zelfde regeling is tevens een wijziging opgenomen over de wijze van handhaving van de Verordening hygiënevoorschriften pluimveehouderij (PPE) 2007 op het gebied van salmonella. Enkele voorschriften in voornoemde PPE-verordening ten aanzien van de preventie, monitoring en bestrijding van salmonella, die nu strafrechtelijk worden gehandhaafd, zullen in het vervolg tuchtrechtelijk worden gehandhaafd. Inwerkingtreding: 19 juli 2008.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Dieren
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/6968