Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Genetisch gemodificeerde maïs(ggo-maïs)

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zijn prejudiciële vragen voorgelegd aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen over de geheimhouding van locaties van veldwerkzaamheden met betrekking tot ggo-maïs (ABRS 16 juli 2008, zaaknr. 200702759/1, LJN: BD7384). Het gaat daarbij om de uitleg van het begrip ´plaats en introductie´ als bedoeld in artikel 25, vierde lid, van de richtlijn 2001/18/EG.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Producten
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/6969