Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Landbouw- en Visserijraad

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Op 15 juli jl. heeft de Landbouw – en Visserijraad vergaderd. De geannoteerde agenda en het verslag van het daaraan voorafgegane schriftelijk overleg tussen de vaste commissie voor LNV en de minister (16 p.), zijn inmiddels gepubliceerd (brief 7 juli 2008, Kamerstukken II 2007/08, 21 501-32, nr. 292 en verslag van een schriftelijke vergadering, Niet-dossierstuk II 2007/08, vra2008lnv-16). Onderwerpen: het Gemeenschappelijk landbouwbeleid, inkomenssteun boeren, voorstel schoolfruitregeling, decontaminatie van pluimveevlees, etc.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Europees agrarisch recht
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/6973