Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Handelsregisterwet 2007

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Over de per 1 juli 2008 (gedeeltelijk) in werking getreden Handelsregisterwet 2007 (Stb. 2008, nr. 242) gaat een artikel van V.A.E.M. Meijers in het tijdschrift Juridische Berichten voor het Notariaat (JBN 2008, nr. 37). De titel luidt: ´Handelsregister: de kwantiteit en de kwaliteit van de ingeschreven gegevens worden gemoderniseerd´. De Handelsregisterwet 2007 is ook voor de agrarische sector van belang, omdat eenmanszaken en maatschappen in de landbouw niet langer vrijgesteld zijn van de inschrijfverplichting. In het artikel van Meijers wordt het belang van een goede juridische begeleiding bij de inschrijving onderstreept aan de hand van een illustratief voorbeeld van twee - onder gemeenschappelijke naam samenwerkende - agrariërs die zich ten onrechte inschrijven als openbare maatschap.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Algemeen
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/6989