Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Mest

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In de Staatscourant van 1 augustus 2008 is een ontwerpregeling wijziging Uitvoeringsregeling Meststoffenwet (nr. TRCJZ/2008/2149) gepubliceerd (Stcrt. 1 augustus 2008, nr. 147/ p. 9). In dit ontwerp worden de stikstofgebruiksnormen en de stikstofcoëfficiënt op onderdelen aangepast. Gedurende zes weken na 1 augustus 2008 kan een ieder (schriftelijk) zienswijzen naar voren brengen.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Milieurecht
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/6994