Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Toetsingskader ammoniak en Natura 2000

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De vaste commissies voor LNV en VROM hebben op 3 juli 2008 overleg gevoerd met de minister over het Toetsingskader ammoniak en Natura 2000. Het verslag is aan de Tweede Kamer gestuurd (Verslag van algemeen overleg 30 juli 2008, Kamerstukken II 2007/08, 30 654, nr. 56). Uiteraard was ook het rapport van de commissie -Trojan onderwerp van gesprek. Veel nieuws brengt het overleg niet. Het wachten is nog steeds op een kabinetsreactie op het rapport -Trojan en de proeve van de handreiking voor het bevoegd gezag dat begin van dit najaar wordt verwacht.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Milieurecht
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/6995