Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Platform Landelijke Landbouwnormen

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Over het ´Platform Landelijke Landbouwnormen van de Belastingdienst´ zijn Kamervragen gesteld en deze zijn beantwoord door de Staatssecretaris van Financiën (Kamervragen met antwoord, Kamerstukken II 2007/08, nr. 2953). Aan bod komen de juridische status van het platform, de taken en bevoegdheden van het platvorm en de juridische status van de door het platform vastgestelde Landbouwnormen (beleidsregels in de zin van de Awb). De normen worden sinds 2006 niet meer in een brochure gepubliceerd. Zij worden uitsluitend nog gepubliceerd op de internetpagina van de Belastingdienst (www.belastingdienst.nl).

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Fiscaal recht
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/6996