Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
  •  
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Landbouw- en Visserijraad

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De uitkomst van de Landbouw- en Visserijraad van 15 juli 2008 wordt uitvoerig door de minister beschreven in een brief van 29 juli 2008 aan de Tweede Kamer (brief 29 juli 2008, Kamerstukken II 2007/08, 21 501 -32, nr. 294). Onder andere zijn ter vergadering aan de orde gekomen de wetgevingsvoorstellen van de Commissie voor de ´Health Check´ van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (debat), het schoolfruit (gedachtewisseling), en de toelating van genetisch gemodificeerde soja en katoen (nog geen besluit).

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Europees agrarisch recht
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/6997