Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Hoewel de invoering van de Wabo op zich laat wachten tot zeker 1 januari 2010, is er al voldoende naslagwerk voorhanden: - G. van den Boom, ´Wet algemene bepalingen (Wabo), met artikelsgewijze toelichting´(214 blz.), ´s - Gravenhage: Reed Business 2008. Uitgangspunt is het wetsvoorstel zoals dat 11 december 2007 is ingediend bij de Eerste Kamer. Het boek is bedoeld voor het bedrijfsleven, burgers en medewerkers van betrokken overheden. Het geeft een uitvoerige toelichting op een breed scala van wettelijke bepalingen waarmee zij bij de toepassing en uitvoering van de Wabo te maken krijgen; - J.H.G. van den Broek `Wegwijzer Wabo en omgevingsvergunning 2008´(195 blz.), Alphen aan den Rijn: Kluwer 2008. Deze wegwijzer is geschreven voor overheden, bedrijven, adviseurs, advocaten en studenten. Aan de hand van overzichten en praktische tips worden de hoofdlijnen van de Wabo toegelicht. Ook voor deze uitgave is uitgangspunt het wetsvoorstel zoals dat op 11 december 2007 is ingediend bij de Eerste Kamer.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Ruimtelijke Ordening
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/6999