Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Ontgrondingsvergunning

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Dat het college van B&W bij de verlening van een ontgrondingsvergunning goed moet onderzoeken wat de gevolgen hiervan zijn voor de omgeving, volgt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRS) van 6 augustus 2008, nr. 200708176/1 (LJN: BD9444). In dit geval ging het om een aan de Dienst Landelijk Gebied Roermond verleende ontgrondingsvergunning ten behoeve van de ontwikkeling van een natuurgebied. Een nabijgelegen akkerbouwbedrijf voerde hiertegen meerdere bezwaren aan. Eén daarvan had succes: het college had beter moeten onderzoeken wat de invloed van de ontgraving is op de toekomstige waterhuishouding. De Afdeling vernietigt het besluit tot vergunningverlening. Een voorbeeld waarin een agrarisch bedrijf zonder succes opkwam tegen een dergelijke ontgrondingsvergunning is ABRS 6 augustus 2008, nr. 200708134/1 (LJN: BD9443).

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Ruimtelijke Ordening
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/7000