Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Programma Beheer

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De Dienst Regelingen heeft een aanzienlijke achterstand in de behandeling van (oude) administratieve bezwaarzaken in het vrijwillig natuur- en landschapsbeheer door boeren (Programma Beheer). Ook is er nog geen nieuw eenvoudiger systeem vastgesteld voor het Programma Beheer. Hierover zijn op 11 juni 2008 Kamervragen gesteld. Deze zijn op 9 juli 2008 schriftelijk beantwoord door de minister (Kamervragen met antwoord, Aanhangsel van de Handelingen I 2007/08, nr. 12, p. 23-24). Samengevat deelt de minister mee dat het streven erop is gericht dat de oude bezwaarzaken eind 2008 zijn afgehandeld. Naar verwachting laat een nieuw programma beheer nog op zich wachten tot tenminste 1 januari 2010. Dit betekent dat het bestaande programma ook na 1 januari 2009 wordt gecontinueerd (zie over dit onderwerp tevens de bijdrage van E.H.M. Harbers in de komende juli/augustus uitgave van het Tijdschrift voor Agrarisch recht onder de rubriek ´Kort & Bondig`).

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Landinrichting
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/7001