Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Broeikasgasemissierechten 2008-2012

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Het ontwerp van het nationaal toewijzingsbesluit broeikasemissierechten 2008-2012 is bekend gemaakt: Stcrt. 11 juli 2008, nr. 132, p. 24. Voornoemd ontwerpbesluit stelt het totale aantal broeikasgasemissierechten vast dat voor de planperiode 2008 tot en met 2012 wordt toegewezen. Ook stelt het ontwerpbesluit het aantal rechten vast dat als reserve wordt aangehouden voor eventuele nieuwe bedrijven die in deze periode opstarten en CO2 uitstoten. De wijze van indiening van zienswijzen op het ontwerpbesluit en de termijn waarbinnen dit moet geschieden is eveneens vermeld. Het ontwerpbesluit kan onder andere worden geraadpleegd via internet op de website: http://www.co2-allocatie.nl/.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Milieurecht
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/7005