Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Gewasbescherming

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Over de nieuwe beoordelingsmethode voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen op het aspect persistentie in de bodem is door de vaste commissies voor LNV overleg gevoerd met de Ministers van LNV en VROM (verslag 1 augustus 2008, Kamerstukken II 2007/08, 27 858, nr. 70). Veel nieuws brengt het overleg niet. Het wachten is nog steeds op de ontwikkelingen op Europees niveau. Meer duidelijkheid wordt verwacht in 2009.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Milieurecht
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/7006