Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Milieuvergunning en bouwvergunning

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In een uitspraak van Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 6 augustus 2008, nr. 200708349/1 (LJN: BD9457) is een varkenshouderij met succes opgekomen tegen een door het college van B&W opgelegde last onder dwangsom. Aan de last onder dwangsom had het college ten grondslag gelegd dat de varkenshouderij in strijd met de - op grond van de Wet Milieubeheer verleende - revisievergunning had nagelaten een chemische luchtwasser aan te brengen in één van de stallen. De Afdeling oordeelt evenwel dat de betreffende revisievergunning nog niet in werking is getreden. De milieuvergunningaanvraag heeft volgens de Afdeling betrekking op het ´oprichten of veranderen van een inrichting´, dat tevens is aan te merken als ´bouwen´ in de zin van de Woningwet. Ingevolge artikel 20.8 Wet milieubeheer treedt in zo´n geval het besluit tot verlening van de revisievergunning (art. 20.6, eerste lid Wet milieubeheer) niet eerder in werking dan nadat de betrokken bouwvergunning is verleend. Nu de bouwvergunning niet is verleend, is evenmin de revisievergunning in werking getreden. Het college was derhalve niet bevoegd handhavend op te treden. Volgt vernietiging van het besluit van het college.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Milieurecht
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/7007