Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Geluidhinder

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Over een verleende revisievergunning aan een glastuinbouwbedrijf gaat: ABRS 13 augustus 2008, nr. 200707610/1 (LJN: BD 9985). Het college van B&W had een ruimere normstelling gehanteerd dan de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening van de Minister van VROM. Een draagkrachtige motivering hiervoor ontbreekt, aldus de Afdeling. Volgt vernietiging van het besluit tot vergunningverlening.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Milieurecht
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/7008