Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Begrip ´één inrichting´ in de Wet Milieubeheer

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De vraag of de uitbreiding van een varkens- en geitenhouderij op een tweetal locaties in het kader van een revisievergunningverlening (art. 8.4, eerste lid, Wet milieubeheer) als één inrichting diende te worden aangemerkt in de zin van art. 1.1, vierde lid, Wet milieubeheer was aan de orde in: ABRS 13 augustus 2008, nr. 200708535/1 (LJN: BD9957). De locaties lagen 600 meter van elkaar. Gezien deze afstand kan volgens de Afdeling niet gesproken worden van één inrichting. Volgt vernietiging besluit tot vergunningverlening en weigering van de gevraagde vergunning.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Milieurecht
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/7009