Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Stank

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In ABRS 13 augustus 2008, nr. 200707457/1 (LJN: BD9970) wordt met succes opgekomen tegen een verleende revisievergunning voor het veranderen van een veehouderij (art. 8.1, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wet milieubeheer). De aan de vergunning verleende voorschriften waarborgen niet dat door de openingen in de stal geen of slechts te verwaarlozen hoeveelheden geur buiten de stal treden, aldus de Afdeling. Vergunningverlening in strijd met het bepaalde in artikel 4, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wet geurhinder en veehouderij in combinatie met artikel 4, eerste lid en artikel 1, aanhef onder a, van de Regeling geurhinder veehouderij.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Milieurecht
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/7010