Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Wet ruimtelijke ordening (Wro)

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In het Land- en Tuinbouw Bulletin van augustus hebben P.S.A. Overwater en C.A.C. Westendorp-Frikee hun eerste praktijkervaringen opgetekend met de afdeling Grondexploitatie (het kostenverhaal) onder de vigeur van de Wro (LTB 2008/8, p. 8). Overwater vanuit zijn ervaring als directievoorzitter van een adviesbureau grondbeleid en een rentmeesterkantoor, Westendorp-Frikee als directeur van een adviesbureau grondbeleid. C.N.J. Kortmann en J.J. Draaijer geven in het augustusnummer van bouwrecht (BR 2008, p. 535) een overzicht van enkele belangrijke onderdelen van het overgangsrecht op grond van de op 1 juli 2008 in werking getreden Wet ruimtelijke ordening (Wro). Ingegaan wordt op het overgangsrecht dat geldt voor: (a) bestemmingsplannen en wijzigings- of uitwerkingsplannen ex. art. 11 van de oude Wet Ruimtelijke Ordening (WRO); (b) vrijstellingen op grond van art. 19 WRO; (c) overeenkomsten krachtens art. 42 WRO; (d) aanvragen planschadevergoeding en planschadeovereenkomsten ex. art. 49 WRO respectievelijk art. 49a WRO, en (e) planologische kernbeslissingen, streek- en structuurplannen.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Ruimtelijke Ordening
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/7131