Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Ruilverkaveling

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Over de niet-ontvankelijkheid van een bezwaar tegen de uitkomsten van de tweede schattingswaarde van een kavel in het kader van de lijst der geldelijke regelingen (art. 167, 170 jo. 171 Landinrichtingswet) gaat een arrest van de Hoge Raad van 5 september 2008, LJN: BD4378. Lezenswaardig is de bijbehorende Conclusie van de Advocaat-Generaal, die in een notendop inzicht geeft in de ter zake geldende regels.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Landinrichting
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/7134