Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Omzetting van landbouwgronden in natuur

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De omzetting van landbouwgronden in natuur heeft de nodige politieke belangstelling. Op 2 september 2008 heeft de Tweede Kamer vier van de twaalf moties aangenomen die zijn ingediend tijdens een debat dat op 3 juli 2008 over dit onderwerp plaatsvond (Handelingen II 2007/08, 29 576, nr. 105, p. 7532-7538): - versnelling van de evaluatie knelpunten agrarisch/particulier natuurbeheer (nr. 63); - inzet van de complexwaarde als geëigend middel (nr. 65); - bovenplanse verevening als middel voor ontwikkeling en inrichting (nr. 66); - handhaving van de bestaande taakstelling voor het aantal hectares van om te zetten landbouwgrond in natuur bij de realisatie van de ecologische hoofdstructuur (nr. 69). Aanleiding voor het debat was een op 26 juni 2008 gehouden algemeen overleg tussen de minister enerzijds en de vaste commissies voor LNV, VWS en VROM anderzijds (zie: verslag 1 september 2008, Kamerstukken II, 29 576, nr. 71).

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Beheer landelijk gebied
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/7135