Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
  •  
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Diertransporten

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Van de dertien moties die tijdens het Kamerdebat van 3 juli 2008 over de VWA en diertransporten zijn ingediend, zijn er door de Tweede Kamer vijf aangenomen (Handelingen TK 2007/08, 26 991, nr. 105, p. 7584-7589 en 7661-7662): - priortering aanpak problemen binnen de VWA (nr. 213); - oplossing tekort aan goed opgeleide VWA-keuringsartsen (nr. 215); - behoud AID-hoofdkantoor voor Zuid-Limburg (nr. 216); - het expliciet betrekken van de effecten van het voortbestaan en de spreiding van slachthuizen op de maatregelen ten aanzien van de intensiteit van toezicht en controle op de slachthuizen en de doorberekening van de hiermee gemoeide kosten (nr. 218); - verdere ontwikkeling van het initiatief Taurus binnen EU-kaders (nr. 219). Aanleiding voor het Kamerdebat was het algemeen overleg tussen de vaste commissies van LNV en de minister van 25 juni 2008 (zie: verslag 2 september 2008, Kamerstukken II, 26 991, nr. 222) .

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Dieren
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/7136