Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Knippen hoektanden varkens

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Het op de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren gebaseerde Ingrepenbesluit is gewijzigd: Stb. 2008, nr. 337. Het knippen van hoektanden bij varkens als toegestane ingreep uit hoofde van het Ingrepenbesluit vervalt. Het vijlen van de hoektanden blijft toegestaan. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de Nota dierenwelzijn. Inwerkingtreding:1 januari 2009(Kamerstukken II 2007/08, 28 286, nr. 76).

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Dieren
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/7137