Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Dierziekten

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In de Staatscourant is gepubliceerd de ´Tijdelijke vrijstellingsregeling tuberculines ter onderkenning van tuberculose bij runderen 2008´ (Stcrt. 22 augustus 2008, nr. 162, p. 10). Door deze vrijstellingsregeling is een tweetal niet geregistreerde tuberculines vrijgesteld van het toepassingsverbod zoals gesteld in artikel 2, eerste lid, van de Diergeneesmiddelenwet. Reden: er kan op dit moment niet worden voorzien in voldoende geregistreerde middelen als gevolg van de recente uitbraak van TBC in het Verenigd Koninkrijk. De Regeling tijdelijke maatregelen dierziekten is gewijzigd in verband met maatregelen met betrekking tot bluetongue: Stcrt. 3 september 2008, nr. 170, p. 17. Het gaat om de volgende wijzigingen: (a) invoering van een strikter regime voor de import van herkauwers vanuit gebieden waar een ander bluetongue serotype voorkomt dan in Nederland; (b) invoering van een geharmoniseerd Europees regime voor export van herkauwers; (c) de termijn waarbinnen mag worden gevaccineerd wordt verschoven van 15 september 2008 naar 31 december 2008; (d) de termijn van aanvraag voor subsidie van kosten van de vaccinerende dierenarts is verlengd van 1 november 2008 tot 15 februari 2009.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Dieren
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/7139