Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Wetsvoorstel verbod onverdoofd slachten

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Door Kamerlid Thieme is bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel ingediend tot wijziging van de Gezondheids en welzijnswet voor dieren (Geleidende brief, Voorstel van wet, Memorie van Toelichting, Kamerstukken II 2007/08, 31 571, nrs. 1-3). Het wetsvoorstel strekt tot een algeheel verbod op het onverdoofd slachten door aanpassing van artikel 44 van de GWWD. Dit artikel bevat nu een uitzondering op het verbod op onverdoofd slachten ten behoeve van de rituele slacht. Bij inwerkingtreding van het wetsvoorstel komt deze uitzondering te vervallen.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Dieren
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/7140