Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Natuurbalans

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De door het Planbureau voor de Leefomgeving opgestelde ´Natuurbalans´ is door de minister aan de Tweede Kamer aangeboden, vergezeld van een brief met toelichting (brief 12 september 2008, Kamerstukken II 2007/08, 31 709, nr. 1). De wettelijke verplichting voor het opstellen van de Natuurbalans vindt haar grondslag in artikel 9a, lid 2, Natuurbeschermingswet. De Natuurbalans beschrijft jaarlijks de stand van zaken in de uitvoering van het natuur- en landschapsbeleid, de voortgang ervan en nieuwe ontwikkelingen.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Beheer landelijk gebied
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/7195