Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Deltaprogramma

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Aan de Deltacommissie, een staatscommissie onder voorzitterschap van de heer C.P. Veerman, is gevraagd advies uit te brengen over de bescherming tegen de gevolgen van klimaatverandering. De resultaten zijn te lezen in het advies ´Samen werken met water´. Op 12 september 2008 is het advies door de staatssecretaris van VWS aan de Tweede Kamer aangeboden, vergezeld van een kabinetsreactie (brief 12 september 2008, Kamerstukken II 2007/08, 31 710, nr. 1).

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Beheer landelijk gebied
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/7196