Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Export slachtvarkens

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De minister heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over recente ontwikkelingen rondom de certificering van de export van slachtvarkens vanuit Nederland naar de Russische Federatie (brief 10 september 2008, Kamerstukken II 2007/08, 282 86, nr. 230). De minister acht de export van slachtvarkens naar Rusland vanuit het oogpunt van dierenwelzijn geen gewenste ontwikkeling(vanwege de lange afstand). Toch zal zij meewerken aan certificering zolang de Europese Transportverordening geen mogelijkheid biedt om dergelijke langeafstandstransporten te verbieden. De minister geeft evenwel aan dat zij op Europees niveau zal (blijven) aandringen op een herziening van de Europese Transportverordening, die voorziet in een maximale transporttijd van acht uur voor slachtdieren. Naar verwachting komt de Commissie medio 2009 met een herzieningsvoorstel van de Europese Transportverordening.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Dieren
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/7198