Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Begrip ´één inrichting´in de zin van de Wet milieubeheer

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Om in het kader van een revisievergunningaanvraag te voldoen aan de definitie ´één inrichting ´ in de zin van artikel 1.1, vierde lid, Wet milieubeheer moet aan verschillende criteria zijn voldaan. Eén daarvan is dat de tot eenzelfde onderneming of instelling behorende installaties ´in elkaars onmiddellijke nabijheid zijn gelegen´. In ABRS 17 september 2008, nr. 200801315/1 (LJN: BF0987) bedroeg de afstand tussen de gebouwen op beide locaties hemelsbreed ongeveer 360 meter en via de weg ongeveer 1.460 meter. Volgens de Afdeling is dat te ver om aan voornoemd criterium te voldoen. Reeds om deze reden is geen sprake van ´één inrichting´. De overige criteria behoeven geen bespreking meer.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Milieurecht
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/7201