Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Wet op de bedrijfsorganisatie

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Op 3 september 2008 vond de behandeling van het wetvoorstel tot wijziging van de Wet op de bedrijfsorganisatie plaats (Handelingen II 2007/08, 31 419, nr. 107, p. 7805-7825). Inmiddels zijn er twee moties ingediend: een motie tot opheffing van de schappen en een motie om aangesloten ondernemingen kiesrecht te geven ten aanzien van het bestuur van de schappen (Kamerstukken II 2007/08, 31 419, nrs. 14 en 15).

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Diversen
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/7204