Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Bedrijfstoeslagrechten

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Over de vraag of de bedrijfstoeslagrechten nu toebehoren aan de pachter of aan de verpachter is (wederom) uitvoerig overlegd tussen de vaste commissie voor LNV en de minister (Kamerstukken II 2007/08, 28 625, nr. 61). De rechtbank Zwolle-Lelystad heeft zich hierover op 25 september 2007 reeds gebogen (Pachtkamer Rechtbank Zwolle 25 september 2007, Agr.r. 2007/5408, met noot Bruil) Het hoger beroep loopt thans. Niet alleen de politiek, maar ook de (rechts)praktijk kijkt reikhalzend uit naar het oordeel van het Hof Arnhem in deze.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Pacht
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/7251