Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Wet op de bedrijfsorganisatie

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Op 18 september 2008 is een gewijzigd voorstel van wet ingediend van de Wet op de bedrijfsorganisatie (Kamerstukken I 2008/09, 31 419, nr. A). Dit is het resultaat van de - op de zelfde dag gehouden - stemmingen in de Tweede Kamer, waarbij twee amendementen van Kamerleden Smeets en Jan Jacob van Dijk zijn aangenomen (Kamerstukken II 2007/08, 31 419, nr. 7 en 8: voorhangprocedure AMvB m.b.t. draagvlaktoets en voorhangbepaling AMvB). De motie tot opheffing van de bedrijfsschappen en de motie over het kiesrecht voor ondernemers bij de samenstelling van het bestuur van een schap zijn afgewezen, (Kamerstukken II 2007/08, 31 419, nrs. 14 en 15) alsook de overige ingediende amendementen (Kamerstukken II 2007/08, 31 419, nr. 11 en 12).

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Diversen
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/7255