Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Landbouw- en Visserijraad

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De informele Landbouwraad vindt plaats op 21 en 23 september 2008 en de vergadering van de Raad van Ministers voor Landbouw en Visserij van de Europese Unie op 29 en 30 september 2008 (Kamerstukken II 2007/08, 21 501-32, nr. 297, brief 18 september 2008). Het thema van de informele Landbouwraad luidt: ´How to best prepare for the Common Agricultural Policy of the future´. De inbreng van de minister daarbij behelst de uitgewerkte kabinetsvisie op de toekomst van het Europees landbouw- en plattelandsbeleid richting 2020, getiteld ´De Houtskoolschets Europees Landbouwbeleid 2020´ (Kamerstukken II 2007/08, 28 625, nr. 59, brief 12 september 2008). De agendapunten van de vergadering van 29 en 30 september 2008 betreffen ondermeer het schoolfruitprogramma, de Health Check en de stand van zaken van de WTO - onderhandelingen.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Diversen
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/7257