Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Natuurbeschermingswet 1998, Algemene wet bestuursrecht

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In drie verschillende zaken is een zelfde stichting niet-ontvankelijk verklaard door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State in een beroep tegen een besluit van Gedeputeerde Staten tot vergunningverlening: - krachtens art. 19d Natuurbeschermingswet 1998 (NB-wet 1998) voor de uitbreiding van een veestapel van een veehouderij in de omgeving van een als speciale beschermingszone aangewezen gebied (ABRvS 1 oktober 2008, nr. 200801150/1, LJN BF3911); - krachtens art. 19d NB-wet 1998 voor de exploitatie van een varkensbedrijf in een als speciale beschermingszone aangewezen gebied (ABRvS 1 oktober 2008, nr. 20070792/1, LJN BF 3912); - krachtens art. 16 NB-wet 1998 voor de uitbreiding van het aantal te houden leghennen en het gebruik van een biothermische droogunit met chemische luchtwasser en droogtunnel voor een pluimveehouderij in de omgeving van een beschermd natuurmonument (ABRvS, 1 oktober 2008, nr. 200709094/1, LJN BF3913). In de novemberuitgave van het Tijdschrift voor Agrarisch Recht worden deze uitspraken gepubliceerd met een annotatie van P.P.A Bodden en C.F. van Helvoirt.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Beheer landelijk gebied
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/7309