Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: LNV-subsidies

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De Regeling LNV-subsidies (hierna: de Regeling) is gewijzigd: Stcrt. 1 oktober 2008, nr. 190, p. 11. In de Regeling wordt - onder andere - een nieuw garantie-instrumentarium voor landbouwondernemingen gerealiseerd. Het instrumentarium beoogt de ontwikkeling van de landbouw te bevorderen door garantstelling te bieden voor investeringen in de oprichting, overname, instandhouding en verbetering van landbouwondernemingen. Als voor die investeringen leningen moeten worden aangegaan door de landbouwonderneming, terwijl daarvoor onvoldoende zekerheden kunnen worden geboden, kan een garantie worden gegeven onder de voorwaarden in deze Regeling. Deze garantstellingen worden nu nog verstrekt door de Stichting Borgstellingsfonds voor de Landbouw, op grond van het door deze Stichting vastgestelde Besluit Borgstellingsfonds of Besluit BF bijzondere borgstellingen. Bij inwerkingtreding van onderhavige Regeling kunnen garantstellingen, net als overige subsidies, op grond van de Regeling door de minister worden verstrekt. Inwerkingtreding: 1 januari 2009. In Stcrt. 1 oktober 2008, nr. 190, p. 4 is gepubliceerd het Openstellingsbesluit LNV-subsidies 2009 (besluit van 26 september 2008, nr. TRCJZ/2008/2625). Dit besluit strekt tot openstelling voor subsidieaanvragen in 2009 voor - in het Openstellingsbesluit genoemde - onderdelen van de Regeling LNV-subsidies. Een Openstellingsbesluit is vereist, alvorens de subsidies uit hoofde van de Regeling LNV-subsidies kunnen worden verstrekt (art. 1.3 Regeling LNV-subsidies).

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Structuurbeleid
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/7311