Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Knippen hoektanden varkens

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Het besluit van de minister tot wijziging van het Ingrepenbesluit strekkende tot een verbod tot het knippen van hoektanden van varkens was reeds gepubliceerd in Stb. 2008, nr. 337. Voor de inwerkingtreding ervan per 1 januari 2009 is op grond van art. 110 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren vereist dat het besluit aan beide kamers der Staten Generaal wordt aangeboden. Dat heeft de minister inmiddels gedaan (Kamerstukken I en II 2008/09, 282 86, nr. C/232, brief 24 september 2008). Binnen dertig dagen heeft ten minste 1/5 deel van het grondwettelijk aantal leden binnen één van de kamers de mogelijkheid de wens uit te spreken dat de inwerkingtreding bij wet zal worden geregeld.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Dieren
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/7312