Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Aardappelen

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De minister heeft met ingang van 1 juli 2008 de aanwijzing ingetrokken van private laboratoria als instanties die aardappelmoeheid - vrijverklaringen (AM-vrijverklaringen) mogen afgeven. Reden: de aanwijzing is strijdig met het communautaire recht. Sinds 1 juli 2008 zijn deze taken voorbehouden aan de vier plantaardige keuringsdiensten, onder toezicht van de Plantenziektenkundige Dienst. In een specifieke zaak heeft een onderneming, waarin het fytosanitaire onderzoek hoofdbestanddeel is van de onderneming, beroep ingesteld tegen voornoemd besluit bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBB). In een brief van 23 september 2008 informeert de minister de Tweede Kamer over de inhoud van deze uitspraak (samengevat: de intrekking is rechtmatig, maar in dit specifieke geval is de onderneming door de intrekking onevenredig getroffen) en de gevolgen die de minister aan de uitspraak verbindt (Kamerstukken II 2008/09, 31 700 XIV, nr. 4, brief 26 september 2008).

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Planten
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/7313