Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Dierlijke bijproducten

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De op de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren gebaseerde Regeling dierlijke bijproducten 2008 wordt gewijzigd: Stcrt. 1 oktober 2008, nr. 190, p. 21. De wijzigingen hebben onder andere betrekking op: (a) het merken en het vervoer van dierlijke bijproducten; (b) handelsdocumenten; (c) erkenningseisen ten aanzien het gebruik van mest, de inhoud van maag-darmkanaal gescheiden van het maag-darmkanaal, melk en biest in biogas- en composteerinstallaties; (d) het gebruik van dierlijke bijproducten door dierenartsen voor het verrichten van secties. Inwerkingtreding: 1 januari 2009, met uitzondering van de hiervoor onder (c) genoemde erkenningseisen. Deze werken terug tot en met 1 juli 2008.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Producten
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/7314