Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
  •  
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Mest

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Naar aanleiding van een op 17 september 2008 in het blad ´Boerderij´ verschenen artikel ´Steekproeven bij mest niet riskanter´, geeft de minister de Tweede Kamer desgevraagd uitleg over de uitkomsten van een door de Animal Sciences Group (ASG) van Wageningen UR verricht onderzoek ten aanzien van alternatieve systemen voor de thans verplichte 1 op 1 bemonstering en analyse van mest bij transport. De minister concludeert dat er wetenschappelijk gezien geen belemmering lijkt te bestaan om bedrijven die veel mest met een homogene samenstelling in de regio afzetten een alternatief systeem te gunnen. Nader onderzoek loopt (Kamerstukken II 2008/09, 28 385, nr. 116, brief 30 september 2008).

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Milieurecht
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/7315