Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Brandveiligheid stallen

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De minister gaat niet over op een generieke aanscherping van het beleid en regelgeving ten aanzien van brandveiligheid voor stallen en schuren. Het verplicht stellen van een sprinklerinstallatie voor stallen neemt zij evenmin in overweging. Het percentage veeslachtoffers (0,03%) rechtvaardigt een dergelijke aanscherping van het beleid en regelgeving niet, aldus de minister (Aanhangsel van de Handelingen II 2008/09, p. 109-110, Kamervragen met antwoord).

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Diversen
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/7317