Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Wet ruimtelijke ordening (Wro)

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De (nieuwe) Wro staat centraal in de septemberuitgave van het Land- en Tuinbouw Bulletin. In deze ´Wro special´ schrijven verschillende auteurs over dit onderwerp, steeds vanuit een andere invalshoek: J.C. Ellerman en M.C. Brans, ´De nieuwe Wet ruimtelijk ordening in highlights´; D.W. Bruil, `De provincie in de nieuwe Wet ruimtelijke ordening´; J.W. Santing, ´De Afdeling Grondexploitatie en het begrip Anderszins verzekerd´; W.J.E. van der Werf, ´De overgang van de oude WRO naar de nieuwe Wro; L.J. Gerritsen, `De provinciale bevoegdheden in de praktijk´(LTB 2008/9, blz. 2-16).

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Ruimtelijke Ordening
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/7344