Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Hobbymatig houden van dieren

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De minister heeft de Tweede Kamer een (juridisch onderbouwde) toelichting gegeven over het hobbymatig houden van dieren in relatie tot de milieuvergunningplicht, het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) en het Besluit landbouw milieubeheer (Niet-dossierstuk II 2007/08, 2008D03667, brief 10 september 2008). Aanleiding is een brief van de Nederlandse Bond van Hoender-, Dwerghoender-, Sier-, en Watervogels houders, waarin wordt aangegeven dat het Activiteitenbesluit en het Besluit landbouw milieubeheer de indruk wekken dat het hobbymatig houden van pluimvee en siervogels milieuvergunningplichtig is. Volgens de minister brengt de inwerkingtreding van het Activiteitenbesluit voor de ´gewone burgers´ die hobbymatig dieren houden geen verandering mee ten aanzien van de vergunningplicht (in de meeste gevallen geldt geen vergunningplicht, en zijn ook de algemene regels uit het Activiteitenbesluit of het Besluit landbouw milieubeheer niet van toepassing). Om enige misverstand hierover te voorkomen, zal de definitie van het begrip ´kleinschalige veehouderij´ in art. 1, eerste lid, van het Besluit landbouw milieubeheer een kleine wijziging ondergaan (naar verwachting per 1 januari 2010). Ook wordt onderzocht of het nodig is om het begrip ´siervogels´ in bijlage 1 van het Activiteitenbesluit nader te definiëren.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Milieurecht
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/7350