Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Ecologische Hoofdstructuur (EHS)

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De minister heeft zich uitgelaten over een in opdracht van de Federatie Particulier Grondbezit vervaardigd memorandum over vermeende bevoordeling van Natuurmonumenten, de Provinciale Landschappen en Staatsbosbeheer ten opzichte van particulieren bij de verwerving van gronden ter realisering van de EHS (Kamerstukken II 2008/09, 30 825, nr. 15, brief 2 oktober 2008). Ook het onderwerp staatssteun komt in dit verband aan de orde. De minister is van mening dat de verwerving van gronden ten behoeve van de realisatie van de EHS niet als commerciële activiteit moet worden beschouwd en niet in strijd is met de Europese staatssteunregels. Bij de Europese Commissie vindt evenwel op dit punt nadere gedachtevorming plaats, die in de toekomst tot meer duidelijkheid zal leiden, aldus de minister.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Landinrichting
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/7352