Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Landbouw- en Visserijraad

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In een uitvoerige brief (acht pagina´s) stelt de minister de Tweede Kamer op de hoogte van de uitkomsten van de Landbouw- en Visserijraad van 29 en 30 september 2008 (Kamerstukken II 2008/09, 21 501-32, nr. 295). Onder andere kwamen aan bod het schoolfruitprogramma (de meerderheid van de lidstaten is positief), de health check (het streven is naar een politiek akkoord in de Raad van november, nadat het Europees Parlement over de health check-voorstellen heeft gestemd) en blauwtong. De agenda van de komende vergadering en de inzet daarbij van Nederland heeft de minister inmiddels ook bekendgemaakt (Kamerstukken II 2008/09, 21 501-32, nr. 298, brief 16 oktober 2008). In elk geval staan het schoolfruit en de health check wederom op het programma.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Europees agrarisch recht
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/7358