Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
  •  
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Strafrecht: Kalverenbesluit

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Dat de goede bedoelingen van agrariërs ten aanzien van het welzijn van hun vee niet altijd strookt met de binnen de Europese Gemeenschap geldende wettelijke richtlijnen, moge blijken uit een strafzaak gewezen door de rechtbank Zutphen van 20 oktober 2008, LJN BG0605. Een Ermelose agrariër werd vervolgd wegens het overtreden van art. 35 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren juncto art. 2, eerste lid, van het Kalverenbesluit, doordat hij zijn kalveren aan een touw van drie meter had aangebonden in hun box. De agrariër deed dit om de kalveren in een vroeg stadium aan het touw te wennen. De zaak leidde tot prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap over het begrip ´aanbinden´als bedoeld in Richtlijn 91/629/EEG jo. Beschikking 97/182/EG. Het Hof geeft uitsluitsel.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Diversen
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/7359