Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
  •  
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Wetsvoorstel tot wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De oproep van de minister aan de Eerste Kamer op 13 oktober 2008 om voort te maken met de behandeling van het wetsvoorstel tot wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 in verband met regulering bestaand gebruik en andere zaken (Kamerstukken I 2008/09, 31 038, nr. B, brief 13 oktober 2008) heeft succes gehad. Op 28 oktober 2008 verscheen het voorlopig verslag van de vaste commissie voor LNV (Kamerstukken I 2008/09, 31 038, nr. C herdruk, voorlopig verslag 28 oktober 2008). Op 4 november 2008 heeft de minister de Memorie van Antwoord aan de Eerste Kamer gestuurd (Kamerstukken I 2008/09, 31 038, nr. D).

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Beheer landelijk gebied
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/7383