Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Nota dierenwelzijn

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De stand van zaken rondom zes toezeggingen van de minister in de Nota Dierenwelzijn, omschrijft de minister in een brief van 11 november 2008 aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II 2008/09, 28 286, nr. 245, brief 11 november 2008). De toezeggingen hebben betrekking op de volgende onderwerpen: - een plan gericht op de vergroting van de export van biggen naar Duitsland en op alternatieven voor het lange afstandstransport van slachtvarkens; - een convenant ten behoeve van substantieel tussensegment voor varkens- en kippenvlees tussen de primaire sector, ketenpartijen, retail, maatschappelijke organisaties en overheid; - een plan voor verbetering van de condities op de wagen voor lange afstandstransporten; een debat met de Tweede Kamer over het doden van eendagskuikens; - een plan dat leidt tot vermindering van het aantal verzamelslagen in binnen- en buitenland, - een AMvB inzake de positieflijst.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Dieren
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/7385