Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Dierziekten

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De (verdenking van) uitbraak van een nieuw serotype van het blauwtongvirus heeft geleid tot verschillende maatregelen en onderzoeken. Dit volgt uit een zestal brieven van de minister aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II 2008-09, 30 669, nr. 11-16, brieven 21, 27, 29 oktober en 4, 7 en 11 november 2008). De volgende onderwerpen kwamen aan bod: - het nieuwe serotype blauwtongvirus (nr. 11, brief 21 oktober 2008); - de te treffen maatregelen tegen het nieuwe serotype blauwtongvirus (nr. 12 en 13, brieven 27 en 29 oktober 2008); - het beleid ten aanzien van de exportcertificaten (nr. 14, brief 4 november 2008); - regels ten aanzien van import van dieren die mogelijk met blauwtongvirus type 1 zijn besmet (nr. 15, brief 7 november 2008); - een onderzoek naar de mogelijkheden die het Borgstellingsfonds voor de Landbouw kan bieden voor de financiële gevolgen die mogelijk ontstaan bij de exporteurs van levend fokvee, nu deze export geheel is komen stil te liggen (nr. 16, brief 12 november 2008). Ook de (op de Gezondheids- en welzijnswet gebaseerde) Regeling tijdelijke maatregelen dierziekten onderging hierdoor een wijziging. Het (in de Regeling opgenomen) insluitingsgebied is verruimd: Regeling van de minister van 10 november 2008, nr. TRCJZ/2008/3212, Stcrt. 13 november 2008, nr. 593.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Dieren
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/7386