Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Aan het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) wordt volop gewerkt. Het NSL is een samenstel van gebiedsgerichte actieprogramma´s ten behoeve van de verbetering van de luchtkwaliteit, dat eerder dit jaar als kabinetstandpunt aan de Tweede Kamer is aangeboden (Kamerstukken II 2007/08, 30 175, nr. 55, brief 27 juni 2008 en Kamerstukken II 2008/09, 30 175, nr. 58, brief 29 september 2008). De voorwaarden die nog moeten worden vervult voordat het programma definitief kan worden vastgesteld, omschrijft de Minister van VROM in een brief van 17 november 2008 aan de Tweede Kamer . Ook de inzet van het kabinet en de rol van de Staten Generaal worden belicht (Kamerstukken II 2008/09, 30 175, nr. 63, brief 17 november 2008) .

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Milieurecht
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/7388