Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Jurisprudentie luchtkwaliteit

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

L.J. Wildeboer geeft in het Tijdschrift voor Omgevingsrecht van oktober (TO 2008, nr. 3, p. 102) een jurisprudentieoverzicht met betrekking tot luchtkwaliteit. In gaat de auteur in op een arrest van het Europese Hof van Justitie van de EG van 25 juli 2008 (HvJ EG 25 juli 2008, zaak C-237, Janecek vs. Freistaat Bayern) dat de betrokken autoriteiten van de verschillende lidstaten dwingt maatregelen te treffen bij ernstige luchtverontreiniging bij fijnstof. Ook uitspraken van Nederlandse rechters en de betekenis van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (zie vorige alinea) in relatie tot dit arrest komen aan bod.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Milieurecht
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/7389