Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Kunstmest

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Over de getroffen beveiligingsmaatregelen op het gebied van kunstmest (en andere chemische stoffen) die kunnen worden misbruikt voor het maken van explosieven, gaat een brief van de Minister van VROM aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II 2008/09, 27 801, nr. 64, brief 7 november 2008) . Op basis van EU- brede afspraken wordt onder andere in de nabije toekomst een verkoopverbod van kunstmest aan particulieren ingevoerd, die meer dan 16 % stikstof op basis van ammoniumnitraat bevat. De minister verwacht dat deze maatregel eind 2010 geïmplementeerd is.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Milieurecht
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/7394